Fundacja dobrej edukacji „Maximilianum” zaprasza na sympozjum

Wokół „Opcji Benedykta”

10 grudnia 2019, ul. Rybnicka 27
Warszawa Włochy

Dyskusja nad tezami bestselleru,
który poruszył tysiące katolików na całym świecie!

IDEA SYMPOZJUM

„Opcja Benedykta” to zaskakująco piękna propozycja, która wyszła od świeckich katolików żyjących w Stanach Zjednoczonych – miejsca poddanego galopującej sekularyzacji. Od rodziców przejętych o przekaz wiary swoim dzieciom. Od ludzi, którzy przeżywają w samotności swoją wiarę i muszą nieraz iść pod prąd modom, gustom i opinii publicznej zgoła antychrześcijańskiej.

„Opcja Benedykta” to wizja budowy środowisk, w których można bezpiecznie przekazywać zdrową i pełną wiarę w Chrystusa. Jest to pomysł na to, jak w trudnych czasach doświadczyć Kościoła jako miejsca objawienia się Chrystusa, ale także przeżywania wspólnoty i braterskiej miłości.

Widzę obecnie pewne podobieństwo z dramatem Europy VI wieku dotkniętej wędrówką ludów i wtargnięciem barbarzyńców, którzy zakwestionowali dotychczasowe osiągnięcia chrześcijaństwa. Bóg jednak wzbudził św. Benedykta i jego dzieło, które okazało się zbawiennym pomysłem na dalszą egzystencję Kościoła. Dzisiaj, w analogii do doświadczenia sprzed stuleci, rozpoznaję w „Opcji Benedykta” nawiązanie do tamtej strategii, która okazała się inspiracją Ducha Świętego. Mam nadzieję, że „Opcja Benedykta” również dziś jest natchnioną podpowiedzią dla tych, którzy cierpią z powodu rozpływania się wiary chrześcijańskiej w świecie zaatakowanym neopogaństwem.

— Ks. dr hab. Robert Skrzypczak

Nagrania Konferencji

Kontakt

e-mail: kontakt@opcjabenedykta.pl
social media: Facebook

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Santander Bank)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – SYMPOZJUM

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!