Fundacja dobrej edukacji „Maximilianum” zaprasza na sympozjum

Wokół „Opcji Benedykta”

10 grudnia 2019, ul. Rybnicka 27
Warszawa Włochy

Dyskusja nad tezami bestselleru,
który poruszył tysiące katolików na całym świecie!

Nagrania Konferencji

IDEA SYMPOZJUM

„Opcja Benedykta” to zaskakująco piękna propozycja, która wyszła od świeckich katolików żyjących w Stanach Zjednoczonych – miejsca poddanego galopującej sekularyzacji. Od rodziców przejętych o przekaz wiary swoim dzieciom. Od ludzi, którzy przeżywają w samotności swoją wiarę i muszą nieraz iść pod prąd modom, gustom i opinii publicznej zgoła antychrześcijańskiej.

„Opcja Benedykta” to wizja budowy środowisk, w których można bezpiecznie przekazywać zdrową i pełną wiarę w Chrystusa. Jest to pomysł na to, jak w trudnych czasach doświadczyć Kościoła jako miejsca objawienia się Chrystusa, ale także przeżywania wspólnoty i braterskiej miłości.

Widzę obecnie pewne podobieństwo z dramatem Europy VI wieku dotkniętej wędrówką ludów i wtargnięciem barbarzyńców, którzy zakwestionowali dotychczasowe osiągnięcia chrześcijaństwa. Bóg jednak wzbudził św. Benedykta i jego dzieło, które okazało się zbawiennym pomysłem na dalszą egzystencję Kościoła. Dzisiaj, w analogii do doświadczenia sprzed stuleci, rozpoznaję w „Opcji Benedykta” nawiązanie do tamtej strategii, która okazała się inspiracją Ducha Świętego. Mam nadzieję, że „Opcja Benedykta” również dziś jest natchnioną podpowiedzią dla tych, którzy cierpią z powodu rozpływania się wiary chrześcijańskiej w świecie zaatakowanym neopogaństwem.

— Ks. dr hab. Robert Skrzypczak

PROWADZĄCY I PRELEGENCI

ks. dr hab.
Robert Skrzypczak

Marek Jurek

ks. Łukasz M. Kadziński

Krystian Kratiuk

Paweł Lisicki

dr Paweł Milcarek

ks. dr hab. Robert Skrzypczak

Kapłan Archidiecezji warszawskiej, doktor teologii, magister psychologii. Profesor teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziałe Teologicznym w Warszawie oraz wykładowaca w Instytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Autor książek takich jak „Osoba i misja”, „Pomiędzy Chrystusem a Antychrystem” czy „Dotknąć świętości”. Laureat nagrody „Totus” za propagowanie nauki św. Jana Pawła II.

Marek Jurek

Od roku 1978 działacz polskiej opozycji niepodległościowej. Współzałożyciel Ruchu Młodej Polski i Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego. Poseł I, IV, V oraz X kadencji Sejmu, marszałek Sejmu V kadencji. Współzałożyciel kwartalnika „Christianitas”. Obrońca prawa do życia nienarodzonych. Prywatnie mąż, ojciec trójki dzieci.

ks. Łukasz M. Kadziński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, posługujący w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Urodzony w 1977 roku, wyświęcony w 2002 r. Ukończył Studia Teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, następnie uzyskał stopień licencjata na Wydziale Teologii UKSW. Od 2002 roku prowadzi wspólnotę rodzin Maximilianum, od 2018 roku jest także opiekunem wspólnoty Domus Mariae. Od ponad 11 lat sprawuje tradycyjną Mszę świętą.

KRYSTIAN KRATIUK

Politolog, dziennikarz i publicysta Polonia Christiana, redaktor naczelny portalu PCh24.pl. Autor książek: „Zmienić kościół. Synod młodych i Papieża Franciszka” oraz „Wyznawcy kompromisów”. Scenarzysta oraz autor filmów dokumentalnych.

Paweł Lisicki

Publicysta, eseista, tłumacz, pisarz. W latach 1991 – 1993 dziennikarz „Życia Warszawy”. od 1993 do 2011 r. związany z „Rzeczpospolitą”. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze” (2011) a następnie miesięcznika „Uważam Rze Historia” (2012). Od 2013 r. redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DR Paweł Milcarek

Filozof, publicysta, założyciel kwartalnika „Christianitas”, od 1992 do 2008 r. wykładowca w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2008–2009 dyrektor i redaktor naczelny II Programu Polskiego Radia. Uczestniczył w staraniach o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii rzymskiej. Autor książek „Historia Mszy” oraz „Według Boga czy według świata?”.

PROGRAM SYMPOZJUM

Część I — 10.00 – 12.15

}

10.00

Dlaczego “Opcja Benedykta”? – św. Benedykt odczytany w XXI w.

dr Paweł Milcarek

}

10:30

Czas Potopu – schyłek cywilizacji i życia społecznego.
Czy jest możliwy dialog ze światem?

Paweł Lisicki

}

11:00

Proroctwa o czasach ostatecznych – czy Kościół współczesny ma narzędzia dla ratowania człowieka?

ks. dr hab. Robert Skrzypczak

}

11:30

„Opcja Benedykta XVI” – małe wspólnoty ratunkiem dla Kościoła i świata? Rola Tradycji.

Marek Jurek

}

12:00

„Opcja Benedykta” czy kontrrewolucja?

Krystian Kratiuk

Przerwa kawowa — 12:15 – 12:45

Część II — 12:45 – 14:30

}

12:45

Panel dyskusyjny.

ks. dr Tomasz Jaklewicz, Marek Jurek, ks. Łukasz M. Kadziński, Krystian Kratiuk, Paweł Lisicki, dr Paweł Milcarek,
Małgorzata Samborska, ks. dr hab. Robert Skrzypczak

Patroni medialni

MATERIAŁY DO POBRANIA

Jeśli chcą państwo wspomóc promocję sympozjum, zachęcamy do pobrania materiałów.

plakat

program 

plakat

program 

(archiwum ZIP zawiera plakat oraz program sympozjum w wersji JPG oraz PDF)

Kontakt

e-mail: kontakt@opcjabenedykta.pl
social media: Facebook

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Santander Bank)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – SYMPOZJUM

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!