Polityka prywatności

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Dobrej Edukacji „Maximilianum” z siedzibą w Błoniu przy ulicy ks. J. Poniatowskiego 12, kod pocztowy 05-870. (administrator danych):

a) w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji oraz kontaktu w sprawach związanych z Konferencją. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji; przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. 

Podanie danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwa rejestracja na konferencję ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą Państwo mogli zgłaszać na adres siedziby Fundacji: ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej kontakt@opcjabenedykta.pl 

Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt  pisząc na adres poczty elektronicznej kontakt@opcjabenedykta.pl zawierając w tytule wiadomości treść „Dane Osobowe”.